• darkblurbg
    Drift & Support
    Vi sikrer at digitaliseringsgevinsterne høstes løbende
    ved at levere support og understøtte jeres drift

Mange offentlige organisationer oplever udfordringer, når de moderniserer deres infrastruktur og f.eks. skifter til cloud-teknologi som Microsoft Office 365 eller Azure for at høste de mange fordele.

Udfordringen kan være, at de ikke har de nødvendige kompetencer i organisationen til at varetage supporten og driften af de nye platforme. Eller også ønsker de helt at slippe for at varetage driftsopgaver for at øge fokusset på den forretningsmæssige udnyttelse af teknologien.

ProActive tilbyder derfor drift og support af alle eller udvalgte områder i Microsoft Cloud, herunder Azure, Office 365 og Dynamics 365.

Løsningen henvender sig til de offentlige it-afdelinger, der i forbindelse med en transition til cloud-teknologi enten ønsker en fuld outsourcing af alle drifts- og supportopgaver eller har behov for at få suppleret interne kompetencer.

Offentlige organisationer kan således indfri det fulde potentiale i deres cloud-transformation ved at frigøre ressourcer i IT til andre opgaver.

ProActives ydelser indebærer ikke alene reaktiv support og drift, men også løbende og proaktiv rådgivning om nye opdateringer og muligheder på platformen.

Kontakt

For nærmere information kontakt venligst

Gorm Priem
27223332