• darkblurbg
  Få succes
  Vi hjælper med den succesfulde ibrugtagning i organisationen
  fra indledende brugerinvolvering til kommunikation, træning og opfølgning

Træning

Uanset hvilke nye digitale værktøjer I præsenterer for jeres brugere, er det svært at skabe succes uden at have brugerne med. Hvis brugerne ikke tager værktøjerne i brug, har projektet fejlet. Det er vigtigt at have fokus på træning og adoption i forbindelse med et projekt og udrulning af nye værktøjer. 

ProActive tilbyder to forskellige ydelser i forhold træning af jeres brugere:

Begge ydelser indgår i vores samlede Adoption pakke, som desuden tilbyder kommunikation og intern markedsføring i forbindelse med udrulning og lancering af platformen. 

Adoption

Adoption er en kontinuerlig cirkulær proces med brugerne som omdrejningspunkt. Det er fornuftigt at starte tidligt med at engagere brugerne, gerne allerede inden lanceringen for at skabe positive forventninger og således at det ikke kommer som en stor omvæltning fra den ene dag til den anden.

Det handler om at:

 • Skabe opmærksomhed og interesse om de nye digitale værktøjer
 • Skabe positive forventninger for brugerne
 • Give brugerne viden om, hvordan værktøjerne vil kunne hjælpe dem i deres arbejde
 • Sikre at brugerne har de rette forudsætninger for til at tage værktøjerne i brug
 • Sikre fortsat engagement for at bruge værktøjerne

Løbende læring og kompetenceudvikling

Lad medarbejderne lære de nye værktøjer at kende og udvikle deres kompetencer i deres eget tempo.

Moderne organisationer er kendetegnet ved, at der hele tiden arbejdes på kompetenceudvikling og oplæring af organisationens medarbejdere, og det kan ofte være ganske omkostningsfuldt. Derfor har vi udviklet en læringsportal, som sikrer, at organisationens medarbejdere benytter de forskellige værktøjer på bedste vis og således øger produktiviteten i organisationen.

ProActive Learning