• darkblurbg
    Træn brugerne
    Giv medarbejderne de bedste forudsætninger for at tage de nye værktøjer i brug

For at organisationens medarbejdere kan lære og få mest muligt ud af at bruge de nye digitale værktøjer i Office 365 kræver det, at de får den rette introduktion til og oplæring i værktøjerne. Det kan vi hjælpe med gennem vores standard træningsforløb i Office 365 og Windows.

Sammen med jer sammensætter vi et træningsforløb, der passer præcis jeres organisations særlige behov afhængig af hvilke Office 365 services I ønsker at tage i brug.

Det kan være svært at måle det egentlige læringsudbytte af et todages kursusforløb, og ofte bliver den opnåede læring ikke ordentligt forankret i organisationen. Derfor supplerer vi den klassiske træning med virtuelle kurser i vores læringsportal.

Kontakt

For nærmere information kontakt venligst

Lasse Skjelmose
27223372

Læringsportal

Lad medarbejderne lære de nye værktøjer at kende og udvikle deres kompetencer i deres eget tempo.