• darkblurbg
  Køb de rigtige abonnementer
  Få det optimale mix af Office 365 abonnementspakker til din organisation

Der findes flere forskellige Office 365 abonnementspakker, så man kan vælge lige præcis den, der passer til ens behov. Som du kan se af oversigten over abonnementspakkerne nedenfor, er der stor prisforskel på de forskellige pakker. Det kan således rigtig godt betale sig at vælge forskellige abonnementspakker til forskellige typer medarbejdere alt efter deres behov.

 

Office 365 Enterprise planer

 • Office 365 Enterprise F1: 25,20 kr. pr. bruger pr. måned
 • Office 365 Enterprise E1: 50,40 kr. pr. bruger pr. måned
 • Office 365 Enterprise E3: 146,50 kr. pr. bruger pr. måned
 • Office 365 Enterprise E5 256,30 kr. pr. bruger pr. måned

 

De af jeres medarbejdere, som kun har brug for nogle enkelte Office 365 værktøjer kan måske nøjes med den lille pakke. Andre medarbejdere har brug for lidt flere værktøjer og skal have en lidt større pakke. Og måske er det kun nogle ganske få medarbejdere, som har behov for den helt store abonnementspakke.

Men hvordan finder du ud af hvilke abonnementspakker, der passer til hvilke medarbejdere? Det kan hurtigt blive et ganske kompliceret puslespil at sammensætte det mest optimale mix af abonnementspakker til din organisation. Men det er der god grund til at gøre, for der kan være mange penge at spare på længere sigt.

 

Sammensæt det optimale mix af abonnementer

ProActive kan hjælpe dig med at sammensætte det optimale mix af abonnementspakker. Det gør vi ved at definere forskellige brugerprofiler i din organisation og dernæst gruppere medarbejderne i efter disse brugerprofiler.

Brugerprofilerne definerer vi dels på baggrund af data fra jeres eksisterende applikationer og dels på baggrund af kvalitative interviews med forskellige brugere.

Interviewpersonerne vil typisk blive spurgt om følgende temaer:

 • Arbejdstype, stilling, ansvarsområde
 • Typisk arbejdsdag, opgaver
 • Møder og informationsudveksling
 • It-udstyr, brug og kompetencer
 • Personbeskrivelse (motto, leveregel el. lign.)

Således består den samlede leverance af følgende aktiviteter:

 • Indsamling og analyse af data
 • Gennemførelse af interviews
 • Udarbejdelse af rapport inkl. anbefaling til mix af abonnementspakker

 

Kontakt

For nærmere information kontakt venligst

Jesper Johansen
22490094

Skab en digital arbejdsplads

Skab en moderne digital arbejdsplads for jeres medarbejdere med Office 365.